Spomienka na všetkých zosnulých veriacich je zároveň aj dňom viery, nádeje a lásky. V týchto dňoch si
môžeme obzvlášť uvedomiť, že ani smrť nedokázala pretrhnúť putá lásky, ktoré nás stále – nezriedka aj
po mnohých desaťročiach – spájajú s našimi drahými zosnulými. Stále ich milujeme a nosíme ich vo
svojom srdci, hoci ich už nemôžeme objať ani pobozkať…

 


Práve vďaka tomu, že láska je mocnejšia než smrť, je dnešná spomienka dňom lásky. Svoju lásku a
náklonnosť preukazujeme svojim drahým zosnulým tým, že na nich obzvlášť myslíme vo svojich
modlitbách. Dnešný deň je aj dňom nádeje, že sa raz opäť stretneme so všetkými našimi blízkymi, ktorí
nás predišli na večnosť.
Zároveň je aj dňom viery – viery vo večný život a v to, že posledné slovo nebude mať smrť, ale Boh,
ktorý je Darca života a ktorý nás povolal do večného radostného spoločenstva s ním a s našimi zosnulými
bratmi a sestrami, s ktorými nás spája puto lásky, ktorá „nikdy nezanikne… A tak teraz ostáva viera,
nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska“ (1 Kor 13, 8.13).

fr. Patrik Peter Vnučko, OP