V prvom čítaní z Knihy proroka Izaiáša počúvame hneď na úvod Pánove slová, ktorými označuje perzského kráľa Kýra za svojho pomazaného, ktorý vyslobodí Izraelitov z babylonského zajatia. Počúvať tieto slová bolo pre členov vyvoleného národa asi trochu trpké ba až ponižujúce, pretože slovo pomazaný sa v hebrejčine povie messiah, teda mesiáš.

 

Izraeliti očakávali v čase babylonského jarma mesiáša, osloboditeľa. A Pán im ho sľúbil poslať. Ale v ich predstavách, to bola postava pravoverného Žida, ktorý naplní Pánov prísľub o oslobodení. Lenže Boh si na uskutočnenie tohto svojho zámeru nevybral osobu, ktorá by zodpovedala ich predstavám, ale použije si na tento projekt pohana. Ten, kto má byť najväčším hrdinom a vysloboditeľom Izraela bude neobrezanec – Kýros.

Táto situácia dokonale vykresľuje Božiu slobodu a originalitu. Pretože Boh častokrát robí veci inak, než to máme my naplánované. A na druhej strane tento starozákonný text povzbudzuje k vernosti a poslušnosti svetským či štátnym autoritám, pretože zdôrazňuje, že aj cez tieto postavy, ktoré nám niekedy nevyhovujú, je to On sám, ktorý pôsobí, stará sa o nás a vykonáva svoje dielo. No treba dodať, že človek nesmie poslúchnuť nariadenia vrchnosti, ak sa nimi porušuje Boží a prirodzený zákon.

A v náväznosti na to, nám sám Pán Ježiš v evanjeliu odporúča dávať Bohu, čo je Božie a cisárovi, čo je cisárovo. Nielen byť dobrým kresťanom, ale byť aj dobrým občanom. Nám sa politická moc často spája s korupciou, klamstvom, intrigami, hrabaním peňazí, s nekonečnými sľubmi a frázami, ktoré dookola hovoria o tom istom a tým strácame voči nej dôveru. Avšak duchovný pohľad vidí v tejto oblasti trochu viac. Teda poslušnosť Bohu a rešpektovanie svetských správcov sú dôležité nielen pre hladké a pokojné fungovanie spoločnosti, ale je to aj forma spolupráce na Božom pláne.

Veľmi aktuálne nám dnes zaznieva toto Božie slovo do neutešenej situácie súčasnej pandémie. Prichádzame do kontaktu s nariadeniami vrchnosti, s ktorými nemusíme byť spokojní. A rovnako, nie všetky rozhodnutia vysokých štátnych činiteľov musia byť správne. Ale v duchu slov dnešných liturgických čítaní urobíme lepšie, ak aj naďalej budeme dávať Bohu, čo je Božie a cisárovi, čo je cisárovo a pri kontakte s nesprávnymi rozhodnutiami radšej pozdvihnime svoj hlas k Bohu v modlitbe, aby nás cez našich predstaviteľov dobre riadil, aby ich osvecoval a pomáhal im v ich neľahkej úlohe, aby sa tak aj prostredníctvom nich splnila jeho vôľa a jeho prisľúbenia.

fr. Rafael Marek Tresa, OP