SVETLO v tmách, DOBRO medzi dobrami…
Dnešné evanjelium (Mk 1, 29-39) nám predstavuje krásnu a poučnú „hru“ svetla a tmy.

„Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých.“ (porov. Mk 1, 32) V každej ľudskej tme nás čaká On. V každej ľudskej tme je už prítomný kúsok Svetla. Vo veľkonočnom hrobe si Svetlo našlo cestu von. Svetlo to má jednoducho v povahe: nájsť v každej tme, do ktorej sa človek dostane, cestu von. Po západe ľudskej nádeje nás čaká ešte On, aby západ ľudskej nádeje, keď sa nám zdá, že sa už nič nedeje, zmenil na brieždenie Božskej nádeje… V každej tme života sme hľadaní Svetlom.
„Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von“ (v. 35)… Nie je svetlo ako Svetlo a pozlátko nie je ako skutočné zlato. V mnohých dobrách môžeme stratiť z dohľadu jediné Dobro. Medzi mnohými dobrami, ktoré dostávame a zažívame, sa akoby to jedno podstatné Dobro stiahne, vstane, vyjde von … a čaká, či ho budeme medzi inými dobrami schopní rozpoznať, či ho budeme medzi inými dobrami hľadať a či dokonca aj tie dobrá, ak to bude potrebné, kvôli Dobru zanecháme … Medzi všetkými dobrami to jediné Dobro čaká, či ho budeme hľadať …
Keď sa zvečerí v našom živote, po západe našich sĺnk, nás on očakáva, hneď vedľa nás… Ako to už robil mnohokrát, kým žil na zemi. Keď sa rozvidní v našom živote, vstane a vyjde von a čaká, či ho pôjdeme hľadať… Ako to už robil mnohokrát, kým žil na zemi. Kto? Ježiš Kristus – pravé Svetlo, skutočné Dobro.
fr. Alan Ján Dely OP