Zdá sa, že Pán Boh vyslyší niektoré modlitby a uzdraví človeka – dnes v evanjeliu malomocného, inokedy ženu, ktorá trpí dvanásť rokov na krvotok, alebo dokonca vzkriesi mŕtve dievča. Lenže čo tí ostatní, ktorí sa neuzdravia a nevzkriesia? Pán Boh pre nich neurobí zázrak, lebo majú menšiu vieru alebo neprosia dostatočne vytrvaloMožno. Pravdou však je, že Pán nevypočul ani horlivého apoštola Pavla, keď ho trikrát prosil o uzdravenie. Pavol sa však dozvedel raz a navždy aj pre nás, že mu stačí Božia milosť, lebo „sila sa dokonale prejavuje v slabosti“. Sv. Pavla Pán niekoľkokrát vyslobodil z nebezpečenstva smrti. Môžeme povedať, že ho raz dokonca aj vzkriesil z mŕtvych, keď ho ukameňovali. Predsa ho však nakoniec nechal umrieť mučeníckou smrťou.

Sv. Tomáš Morus krátko pred vlastnou mučeníckou smrťou napísal svojej dcére: „Nemôže sa stať nič, čo by Boh nechcel. A čo chce on, je v skutočnosti to najlepšie, aj keby sa nám to zdalo zlé.“ Podobne sv. Ján Zlatoústy pred svojím odchodom do vyhnanstva, z ktorého sa nikdy nevrátil, vyznal: „Hovorím vždy: ,Buď vôľa tvoja.‘ Nech robím nie to, čo chce ten alebo onen, ale to, čo chceš ty. A to je moja veža, moja nepohnuteľná skala a pevná palica pre mňa. Ak to chce Boh, nech sa tak stane.“

Potrebujeme však pritom rozumnosť a svetlo Ducha Svätého, aby sme správne posúdili udalosti a rozlíšili v nich Božiu vôľu. Dôležité je vyhnúť sa dvom úskaliam: osudovosti a tvrdohlavosti. Osudovosť odmieta vziať vážne zodpovednosť človeka a spoluprácu, ktoré od nás Pán očakáva. Tie vyžadujú iniciatívu aj podstúpenie rizika. Boh chce, aby som sa skutočne vložil do poslania, ktoré sa mi zdá dobré a v súlade s jeho vôľou, a nenechal sa odradiť prvou ťažkosťou. Ak sa chcem stať lekárom, lebo sa mi to zdá najkrajšie povolanie, nenechám sa odradiť prvým nezdarom pri skúške v škole. Ale ak ma zo skúšky vyhodia trikrát po sebe, múdrosť radí, aby som prehodnotil výber cesty, ktorá sa v mojom prípade javí ako slepá ulička.

Navyše si treba zachovať od všetkých svojich plánov istý vnútorný odstup. Takáto odpútanosť nám pomôže ostať slobodným pre vyššiu Božiu vôľu, keď sa prejaví. Aby sme takto boli schopní vo všetkom rozpoznať a prijať Božie pôsobenie, keď nás Pán navštívi.

fr. Samuel Peter Lovás, OP