Je jedna objektívna pravda o Bohu, svete, či o nás, ľuďoch? Pozná ju niekto? Mnohí z nás dnes neveria, že by existovala objektívna pravda o skutočnosti. Ak však neexistuje pravda, čo v tom prípade človeku ostane?

Rozmary ľudských túžob nahradia večný zákon nemennej Božej múdrosti. Ak niekto odmieta objektívnu pravdu, potom odmieta aj zdroj všetkej pravdy a reality – Boha. A ak je Boh odmietnutý, jediné, čo zostáva, je ten, kto odmieta: „moderný človek“. Moderná myseľ potom, aby vyplnila medzery, ktoré zostanú, keď je odstránený Boh, skoro nevyhnutne „tvorí“ a „presadzuje“ rôzne „reality“ a „pravdy“ na miesta, kde predtým bola objektívna realita a skutočná pravda. Moderný človek sa tak nakoniec stáva „bohom“. Teda… takmer.

Ako si môže niekto nárokovať, že pozná objektívnu pravdu? Ba čo viac, že ju pozná neomylne? Mnohí ľudia sú dnes presvedčení, že náboženstvo vo všeobecnosti, kresťanská viera zvlášť a osobitne katolícka doktrína, pochádzajú z osobných alebo psychologických nedostatkov. Ľudia sú slabí, preto vymysleli náboženstvo. Veria, pretože sa boja primitívnych povier, ako je „peklo“. A katolícki kňazi udržiavajú a využívajú tieto povery pre svoj osobný a finančný zisk (ak nie pre ešte nečestnejšie úmysly). Inými slovami, veľa ľudí verí, že katolíci trpia poverami alebo povery šíria. Moderný človek neverí, že by dnes existoval nejaký dobrý dôvod byť katolíkom a naopak, že existuje mnoho dobrých dôvodov, prečo katolíkom nebyť.

Prečo teda byť katolíkom? Odpoveď skrýva práve dnešné evanjelium. Petrova hviezdna chvíľa. Takým titulkom by sme dobre mohli nazvať túto evanjeliovú pasáž. O nikom inom Boží Syn nikdy nedosvedčil, že by poznal nejakú pravdu priamo zo zjavenia Otca: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.“ A čo si vyslúžilo také výnimočné ohodnotenie od Krista? Jediná veta: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

„A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ Zjavenie Ježiša Krista nie je pravdou medzi inými pravdami. Je to Večné Božie Slovo, ktorým Otec komunikuje večnú Pravdu ľudstvu. A vtelené Božie Slovo zverilo svojej neveste, Cirkvi, poklad viery, ktorý trvalo zachováva božské zásady ľudskej spásy a nášho večného šťastia. Petrova hviezdna chvíľa nakoniec vôbec nebola o ňom. Bola o Kristovi. Rovnako ako sú nároky Katolíckej cirkvi na objektívnu Pravdu.

 

fr. Samuel Peter Lovás, OP