Narodenie Pána

„A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami.“ Jn 1, 14

Ako prežívať Vianoce, aby sa nestali banálne? Čo je dôležité k tomu, aby v atmosfére Vianoc bolo prítomné sacrum? Večný, nikým nepreniknuteľný Logos /Slovo/ – je medzi nami ako novonarodené dieťa Ježiš. Najpodstatnejším rysom dieťaťa je to, že je úplne závisle od iných, hlavne svojej matky. Všemohúci dobrovoľne prijíma bezmocnosť.

Predstavy o Mesiášovi boli aj medzi Židmi iné. Ak to bude sluha,  tak silný, ktorý bude trpieť ako rytier, ktorý znesie, ale vie aj uštedriť rany. Ale malé dieťa? Aké slovo nám môže pomôcť porozumieť tajomstvu Vianoc? Jedným z nich je slovo filantropia – zamilovanie do človeka. Pápež sv. Ján Pavol II. to vyjadril vetou: „Človek nemôže žiť bez lásky“.

Niekto  môže povedať, že  spasiteľov ako Ježiš bolo v ľudských dejinách mnoho. Každé náboženstvo má nejakého záchrancu. Čo chceme vyjadriť my kresťania, keď povieme, že v Ježišovi Kristovi, objavujeme plnú pravdu tajomstva Boha a človeka?

Kľúčová je veta: „Človek nemôže žiť bez lásky“. Človek je sám sebe nezrozumiteľný, nepochopí svoj zmysel, ak nie je milovaný a bolestne ho to zraňuje. Každý je povolaný, aby odkryl svoje naplnenie cez lásku. Zmysel ľudského života nie je ukrytý v hrubých knihách ani vo veľkom poznaní. Zmysel života odkrývame v láske, ktorá nemôže ostať ideou. Láska sa nás musí dotknúť. Aby bolo možné dotknúť sa, je potrebné mať telo. Aby Láska mohla žiť, bolo potrebné aby sa vtelila. Len živý človek môže milovať. Boh sa stal človekom a je medzi nami. Vianoce sú svedectvom lásky Boha, ktorý sa skláňa k človeku. Aristoteles hovoril, že priepasť,  ktorá je medzi človekom a Bohom, my ľudia nikdy neprekročíme. Je to pravda, ten krok k nám urobil Boh. Jeho láska je milosrdná, to znamená, že sa skláňa k našej nemohúcnosti, bolesti, smrti.

Láska sa musí dotknúť; ako matka pritúli svoje dieťa, dievča chlapca ktorého miluje… Boh túži po tom, aby sa nás dotkol svojou láskou. Skláňa sa k tomu, čo je slabé, nemocné, smrteľné, aby odkryl to, čo je v človeku najkrajšie. A tým najcennejším v každom človeku je rôznym spôsobom zranená  túžba byť milovaný, byť pre niekoho dôležitý.

Vianoce, to je Emanuel – Boh s nami. Nepochopiteľné tajomstvo, že ten ktorý preniká celý vesmír, sa rozhodol v bezbrannosti dieťaťa byť s nami, jedným z nás. To je plameň Božej lásky, ktorý odkrýva a osvetľuje cestu, ktorá sa rozprestiera pred nami. Prijať tento plameň, znamená zmeniť stratégiu svojho života.

brat Šimon