Slovo meniace svet (Vianoce, omša vo dne Jn 1,1-18)

 

Úryvok z Jánovho evanjelia vo vianočný deň má reálne posolstvo. Uprostred vianočnej idylky zasahuje naše srdce. Cítime, že tento úryvok evanjelia sa odlišuje od evanjelia, ktoré sme čítali vo svätej noci.  Nie je v ňom reč o jasličkách, o hviezde, nehovorí sa tu ani o pastieroch, dokonca nie je zmienka ani o Márii a Jozefovi, ani o malom Ježiškovi.

 

Napriek tomu je to vianočné posolstvo, ktoré sa nám ohlasuje tu a teraz ako radostné posolstvo pre náš život, ako evanjelium. „Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy“ (Jn 1,14).

Ľudské slovo ukrýva v sebe obrovskú silu. Slovo môže povzbudiť, oslobodiť, potešiť, uzdraviť, zmeniť, dodať silu. Na druhej strane ľudské slovo môže človeka ochromiť, zneistiť, zraniť, zotročiť alebo deprimovať. Božie slovo je stále iba dobré slovo, ktoré ukrýva v sebe veľkú silu a má obrovský účinok. Boh svojím Slovom otvára novú kapitolu dejinách sveta a ľudstva. Jeho slovo sa zosobňuje v malom dieťati z Betlehema, stáva sa človekom, teda jedným z nás. Boh nezostáva niekde v diaľke, ale posúva sa do našej bezprostrednej blízkosti. Božie slovo nie je iba napísane, čítané alebo počúvané, ale stáva sa človekom s dušou a telom, dostáva meno Ježiš Kristus. Boh, ktorý sa stáva človekom, sa viac nemôže zjaviť, viac sa k nám nemôže priblížiť, ani nám viac nemôže otvoriť svoje božské tajomstvo.

Pochopiť vianočné posolstvo sa dá iba na pozadí lásky. Božia láska k nám nemôže byť väčšia ako ju vidíme v bezbrannom dieťati v jasliach. Na svete nie je nič väčšie, čo by ju mohlo prekonať. Láska nemôže byť väčšia ako ju vidíme na príbehu Vianoc. Na Vianoce začína nový príbeh lásky Boha a človeka. Božie slovo pri narodení dieťaťa v Betleheme zmenilo svet, lebo Boží Syn svojim životom a skutkami premenil nielen vtedajší antický svet, ale neustále ho premieňa až doteraz. Nevieme si predstaviť svet ani seba, keby Božie slovo nebolo prehovorilo, keby sa Ježiš nebol narodil. Aký chaos by tu vládol? Kde by sme boli my bez Ježišovho narodenia?

Božie slovo v Ježišovi Kristovi premieňa svet, preto sa oplatí žiť. Ježišovým narodením prichádzajú na tento svet Božia láska, jeho pokoj, jeho pravda a spravodlivosť, jeho život. Na Vianociach zakusujeme Božiu milosť, na Vianoce spoznávame Boha, aký naozaj je. Preto potrebujeme, my ľudia, každoročnú spomienku na toto nádherné tajomstvo. Každoročne musíme sláviť Vianoce, aby sme na toto Božie vyznanie lásky nezabudli, aby sme ho našom živote nenechali umenšiť.  Určite je správne, keď sa na Vianoce stretávame, prejavujeme si lásku, dávame si darčeky, lebo Boh sa k nám obrátil a obdaroval nás tým najväčším, čo nám mohol dať, svojho Syna. Vianoce je dobré sláviť, lebo Boh nám dal svoje vyznanie lásky, ktoré nikdy nevezme naspäť.

Chrám narodenia Pána v Betleheme každoročne navštevuje množstvo ľudí. Je to najdojemnejšie miesto vo Svätej zemi.  Pri vstupe do tohto chrámu sú veľmi nízke dvere, takže ak človek chce vstúpiť dovnútra, musí sa zohnúť. A potom musí kráčať hore schodmi k miestu, kde sa narodil Spasiteľ sveta.  Pápež Benedikt XVI. veľmi pekne opísal toto miesto v jednej homílii k Vianociam: „Najprv je potrebné sa zohnúť, nasledovať Boží zostup, hlboko sa skloniť, aby človek prišiel na miesto tajomstva. Tam, kde pre dvetisíc rokmi Mária porodila Spasiteľa, je teraz strieborna hviezda zapustená do kameňa, osvetlená živým svetlom. Je tam nápis, ktorý pochádza z Jánovho evanjelia: Tu sa Slovo stalo Telom. Na tomto mieste sa dá len  mlčať, kľačať a nechať prenikať do seba toto tajomstvo.“

Naozaj, ten, kto chce pochopiť Božie slovo, kto chce porozumieť tajomstvu Vianoc, musí sa zastaviť pri jasličkách a musí mlčať. Božie slovo pochopí ten, kto si pri jasličkách kľakne, pred Bohom zohne kolená a adoruje ho. Vianoce nikdy nebudú Vianoce bez toho, aby sme šli k jasličkám, obdivovali dieťa a klaňali sa mu. Poklona, rozhovor s Bohom na tomto mieste robí z Vianoc Vianoce. Tam spoznávame, kým sme naozaj aj my. Rozlusknúť tajomstvo Vianoc sa nám podarí vtedy, keď prijmeme Božie slovo do srdca a spoznáme bezhraničnú Božiu lásku. Keď sa necháme zatiahnuť do tohto božského diania, staneme sa vianočnými ľuďmi. V blízkosti jasličiek a pri poklone sa pretvorí aj náš malý svet, lebo Božie slovo má moc pretvoriť všetko.

Vianoce sú každoročne pre nás pozvaním nechať sa dotknúť Bohom  a nechať sa pretvoriť jeho Slovom. V tento  vianočný deň  vám zo srdca prajem dobrotivý dotyk Boha a Božie svetlo, ktoré pretvorí váš a náš svet. Radostné a požehnané Vianoce!

 

fr. Stanislav Peter Vavrek, OP