Oslava Márie ako matky sa zameriava aj na jej dieťa: “Buď pozdravená, svätá Bohorodička, porodila si Kráľa, ktorý vládne nad nebom aj zemou na večné veky“. Ježiš Kristus sa narodil už ako Boh. Panna Mária je jeho matkou nielen človeka, ale aj samého Boha.

Boh už od večnosti vedel ako sa rozhodne -On vedel- a predsa nás stvoril – vedel čo spravíme a predsa nás stvoril- On nás povoláva do Neba. Všetko nám dáva a všetko máme v rukách. Boh je láska a človek sa môže dostať aj do pekla alebo do neba.

Človek – Boh sa stal človekom a nie anjelom. Boh nás stvoril ako obraz seba samého a podobu. Trojjedinému Bohu sa nič nepridalo, lebo v Bohu je aj človečenskosť, veď v človečenskosti je len obraz božskosti.

Človek je stvorený Bohom ako vrchol celého stvorenstva, ako to nachádzame v prvej knihe svätého písma- knihe o pôvode- Genezis. Ryby plávajú, vtáky lietajú, leopard behá, ale človek je vrcholom stvorenstva a predsa koľko námahy a aké prostriedky nám, aby sme plávali, lietali či behali. A čo vidíme na sebe je to poničené. Všimnime si a pozrime sa na svätých- lietali, bilokovali- teda boli na dvoch miestach súčasne, a tak ďalej. Približovaním sa k Bohu sa stávame viac a viac človečentvom.  Ak máme v sebe zlo, tak by sme to mali s božou pomocou zmeniť.  Čím viac sa očistime od hriechov, aby sme sa aj mi, tak ako Panna Mária, stávali svätými, človečenstvom, v ktorom potom bude prebývať Boh.

Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať božími deťmi.  Ježiš mu odpovedal : “Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok a z zjavím mu seba samého.  /Jn14,23, 21/

Dobrotivý Otče, s dôverou sa k tebe obraciame vo svojich potrebách a podporovaní mocným orodovaním matky tvojho syna ťa prosíme, aby si nás vypočul. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

fr. Tadeáš Alexander Horváth, OP