Mesiášov program znamená slobodu

Úryvok dnešného evanjelia je súčasťou dramatickej časti Ježišovho návratu do rodného mesta (Lk 4,16-30), v ktorej sa Ježiš po tom, čo ohlási radostnú zvesť (4,22) stretne s hnevlivou reakciou svojich krajanov (4,28).

Programová reč Mesiáša – čítanie z knihy proroka Izaiáša stojí v centre. Dozvedáme sa z nej, že adresátmi Božej priazne a náklonnosti sú tí, ktorých životná situácia nie je závidenia hodná.

V Izaiášovom úryvku rezonuje 2x tvar slova „prepustenie (oslobodenie)“. Stojí za zmienku, že slovo „prepustenie“ (gr. afesis) je v iných častiach Lukášovho diela spájané s odpustením hriechov. Zdá sa teda, že keď Mesiáš ohlasuje prepustenie zajatým, obracia sa tak na ľudstvo, ktoré svojimi rozhodnutiami počas dejín dostalo sa do okov hriechu. Obracia sa so správou o oslobodení aj na nás, ktorí hovoríme Bohu: „Bože, viem čo odo mňa žiadaš, ale mne je to fuk. Budem si robiť to, čo chcem ja…“ a nastavujeme tak svoje zápästia okovám hriechu.

Komu prišiel Mesiáš oznámiť prepustenie (oslobodenie od hriechov)? Verím, že všetkým, ktorí ako Teofil (možno preložiť aj ako priateľ Boha) radi spoznajú a príjmu učenie Mesiášovho programu, ktorý má v popise aj sňatie našich okov.

 

fr. Vavrinec Radoslav Mitro, OP