Božie kráľovstvo a neúspech

My ľudia dnešnej doby, nevynímajúc mňa, upadáme občas (možno častejšie) do „pokušenia netrpezlivosti“ – mám tým na mysli pokušenie, kedy neprimerane naliehame na to, aby naša činnosť, angažovanie sa v rozličných oblastiach zožala čím skôr veľký alebo aspoň primeraný úspech, priniesla čím skôr veľa alebo aspoň primerané množstvo ovocia a zároveň sa vyhla akémukoľvek neúspechu.

No z podobenstva dnešnej nedele sa môžeme poučiť, že na neúspech nášho angažovania sa pre Božie kráľovstvo a následné znechutenie, sa dá odpovedať Božím spôsobom. Človek z podobenstva, ktorý zasial na roli dobré semeno, nepreukazuje známky šoku ani prehnaného údivu nad tým, že sa kúkoľ objavil medzi pšenicou, keď vidí, že výsledky sejby nie sú jednoznačne priaznivé. Naopak zastavuje svojich sluhov, keď mienia ihneď zakročiť a kúkoľ vytrhať.

Odráža to postoj Boha v jeho pláne spásy. Pri šírení svojho kráľovstva nevykoreňuje zlo okamžite. Ostáva trpezlivý aj s hriešnikmi a dáva im čas na pokánie, ako komentuje dnešné podobenstvo svätý Izidor z Pelusia.

Učeník Ježiša z Nazareta vie, že kým je na tomto svete zlo a dobro budú rásť vedľa seba až do žatvy…to, čo pre neho ostáva je pracovať a nezúfať, ohlasovať a neustávať.

 

fr. Vavrinec Radoslav Mitro, OP