O drsných chlapoch

Dnešné evanjelium nám kladie pred oči dva páry bratov pri plnení si svojich pracovných povinností rybárov. Táto práca si do značnej miery vyžaduje vedieť sa popasovať s nepriaznivým vetrom, s vlnami, ktoré uberajú z pohodlia času stráveného na lodi a niekedy aj so sklamaním z prázdnych sietí po celonočnom love.

Títo galilejskí rybári neboli teda žiadni chlapi z cukru. Boli to drsní chlapi, ktorí sa nebáli čeliť každodennému životu. A títo drsní chlapi dokázali zanechať svoju dennú rutinu a svoje malé loďky. Dokázali sa vymotať zo svojich sietí a vykročiť za Kristom. V jeho hlase rozpoznali toho, kto ich pozýva vyplávať ku vzdialenejším horizontom než bol horizont galilejského jazera a toho, na ktorého sa oplatilo všetko vsadiť.

fr. Vavrinec Radoslav Mitro, OP