Náročnosť vstupu do kráľovstva

Pri vstupe na kultúrne, športové alebo iné podujatie je potrebné mať okrem vhodného oblečenia alebo elánu povzbudzovať aj vstupenku. Tie sú často dostupné aj predpredaji. Do Božieho kráľovstva sa tiež vstupuje so vstupenkou. Oná vstupenka je v prvom rade darom od Boha, no potrebné na jej získanie je aj naša ľudská snaha a naša ochota prijať tento dar.

Vstupenka do Božieho kráľovstva sa dá získať aj v „predpredaji“. Charakter tohto predpredaja vykreslil Ježiš svojim učeníkom v evanjeliu tejto nedele. Táto vstupenka nestojí málo. Jej cenou je verné svedectvo Bohu a Kristovi – verné svedectvo je zásadný postoj, ktorý má byť vlastný každému kresťanovi.

Pri krste dostávajú novopokrstení svetlo. Na jednej strane je to symbol Krista na strane druhej sám kresťan má byť svetlom pre druhých a postaviť svoje svetlo na svietnik. Vydanie svedectva o Kristovi v niektorých krajinách ešte aj dnes stojí našich bratov a sestry život – sú ako tí prenasledovaní, o ktorých hovorí učiteľ z Nazareta v dnešnom evanjeliovom úryvku. Oni sú schopní vzdať sa všetkého, aby všetko získali, sú schopní zrieknuť sa života, aby ho získali…oni položili svoje svetlo na svietnik a tak osvecujú cestu mnohým.

 

fr. Vavrinec Radoslav Mitro, OP