Z politiky k Otcovi

Úryvok dnešného evanjelia, Ježišova odpoveď Židom, je zasadený do židovského slávenia sviatkov Posvätenia chrámu (Chanuka). A preto, keď počujeme dnešné evanjelium je dobré mať na zreteli aj tento kontext. Sviatky Posvätenia chrámu neboli len sviatkom náboženským, ale mali aj silno politický charakter – súvisia totiž s povstaním Machabejcov za čias Antiocha IV. Epifanesa. V roku 165. pr. Kr. Júda Machabejský obsadil Jeruzalem a znovu posvätil chrám, ktorý Antiochus IV. znesvätil.

Keď sa Ježiš na sviatky Chanuky prechádza v chráme, ktorý je miestom tohto slávenia, Židia mu hovoria: „Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene.“ (Jn 10,24). Táto ich otázka, ohľadom Mesiáša nebola len otázkou čisto náboženskou. Zvlášť na sviatok Chanuky, mala silno politickú povahu, na sviatok, kedy Machabejci oslobodili Židov spod utláčateľov. A teda nesie v sebe akýsi politický náboj.

Ježišova odpoveď – tak ako to často v Jánovom evanjeliu býva, sa ale nesie na iných vlnových dĺžkach. Jeho odpoveď nie je o vojenských vojvodcoch, veliteľoch a osloboditeľoch ako boli Machabejci, ale Ježiš smeruje svoju odpoveď na Otca, ako sme počuli v evanjeliu dnešnej nedele.

Pravé oslobodenie je vstúpenie do vzťahu s Otcom. Vstúpenie do otcovského vzťahu s Bohom prostredníctvom Krista, čo je aj podstatou Kristovho ohlasovania. Prostredníctvom Krista sme my prijatí za Božie deti a preto môžeme povedať „Ty si Otec, ktorý je na nebesiach.“

fr. Vavrinec Radoslav Mitro, OP