Počuť a vidieť

Simeon je meno hebrejského pôvodu a nesie v sebe základ slova „počuť“. V knihe Genezis (29 – 30 ) v príbehu o boji o lásku muža, ktorej protagonistkami boli dve sestry, sa dozvedáme, že sa narodil chlapček.
Matka tohto dieťaťa, Lea, komentuje jeho príchod na svet slovami  „Pán počul, že ma muž nemiluje a dal mi aj tohto“ (Gn 29,33). Meno Simeon môžeme však preložiť aj ako „ten ktorý počúva slová Boha“.

V evanjeliu podľa Lukáša Simeon, ktorý prišiel do chrámu je opísaný ako muž, ktorý očakával útechu Izraela, ktorý počúva slová Boha a prichádza do chrámu. Útechu, ktorú očakával nakoniec videl v dieťati. Božia útecha má v sebe veľa nehy –  tvár dieťaťa. No to potrebuje ešte väčšiu dávku sily uveriť.

V týchto riadkoch majú istú váhu slová počuťvidieť. Či už z našej strany alebo zo strany Boha. Aj on počuje naše modlitby a vždy na nich odpovie…stane sa však občas, že odpoveď je NIE.