Prvé čítanie dnešnej liturgie nám v skratke opisuje veľmi nešťastnú udalosť dejín Izraela – Babylonské zajatie a rovnako aj jeho príčiny. Boží ľud totiž bol neverný, nezachovával Boží zákon – bol neverný svojmu vyvoleniu. A aby sa spamätal, aby si uvedomil milosť, ktorú dostal vo svojom vyvolení a aby nepoškvrňoval posvätnú pôdu zasľúbenej zeme svojimi hriechmi, dostávajú sa do Babylonu. No Boh svoj ľud neopustil. Dával mu uistenie, že príde vysloboditeľ, mesiáš (pomazaný), ktorý ich vyslobodí z tohto jarma. A to sa aj stalo. Boh si vyvolil Kýra, kráľa Peržanov. Izraeliti mali jasnú víziu mesiáša. Mal to byť ich prorok alebo panovník, ktorý je Izraelitom, teda súčasťou vyvoleného ľud. A tu Boh prostredníctvom pohana spĺňa svoj sľub o vyslobodení. Ten im dá slobodu, priestor na návrat do svojej otčiny a povolí opravu mesta, hradieb a chrámu. Vysloboditeľ, mesiáš teda nebol podľa ich predstáv.

Keď prichádza Pán Ježiš, v Židoch je znova veľká potreba mesiášovho zásahu, pretože pociťujú veľký útlak zo strany rímskych okupantov. Je to ponižujúce, že títo pohania chodia po ich posvätných miestach a rozkazujú vyvolenému ľudu. Tak znova sa v mysli veriaceho Izraelitu otvára túžba po osobe, ktorá ich z tohto dostane preč. Osoba kráľa, panovníka, podobne ako kedysi to bol Kýros. A Boh Mesiáša posiela, ale znova nie podľa ich predstáv: prichádza nie ako panovník a boháč, ale ako chudobný; vyslobodzuje nie zbraňami a fyzickým násilím, ale láskou a obetou vlastného života.

My sa tiež nachádzame v situácii, že sa potrebujeme dostať z kolobehu nášho hriechu, závislostí, smútku. Potrebujeme Mesiáša, ktorý nás vyslobodí. Akého Mesiáša očakávam ja? Takého, čo príde ku mne a uzdraví, vylieči, aby som znova mohol hrešiť? Takého, ktorý lúsknutím prstov dá čnosti, vyrieši všetky problémy bez mojej snahy?

Hľadáme šťastie. Kto nás urobí šťastnými? Peniaze, jedlo, šaty, svaly? Medicína, mágia, veda? V akého Mesiáša ja verím? Je dôležité dať si na túto otázku odpoveď, aby som kvôli prílišnému sústredeniu sa na moju víziu Mesiáša, neprehliadol toho pravého, ktorý mi denne ponúka pomocnú ruku. Tá ruka neponúka plytké odpovede, ktoré ma uspokoja. Ponúka pravdivé odpovede, ktoré ma naplnia, vykúpia a urobia šťastným. Chcem takého Mesiáša?

brat Rafael