Gospelparáda 22. 10. 2020 / 21:00
42. NE-súťažné vydanie. AKATIST k Presv. Bohorodičke, záchrane kresťan. ľudu. Pohľad na oslavnú bohoslužbu v súvislostiach / dominikán p. Kristián Martin Šalamon, hudobníčka Zuzana Eperješiová. Akatist v podaní sk. POETICA MUSICA.

 

https://www.lumen.sk/relacie/hudobne-relacie/gospelparada.html