Náš brat Egýd Peter Tavel bol 17. februára 2015 slávnostne uvedený do úradu dekana Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Slávnostná inaugurácia bola v Arcibiskupskom paláci v Olomouci. Brat Egýd zložil inauguračný sľub a od rektora univerzity Jaroslava Millera dostal dekanské insígnie. Brat Egýd je v novodobej histórii fakulty v poradí šiestym dekanom a jeho funkčné obdobie je vymedzené na roky 2014-2018. Na inaugurácii sa za našu provinciu zúčastnili provinciál Reginald Slavkovský a bratia Svodar Duda a Antonín Husovský.

Príhovor inaugurovaného dekana si môžete prečítať tu.

Zdroj: http://www.zurnal.upol.cz/nc/cmtf/zprava/news/3234/

Foto: Vladislav Galgonek