🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Pokoj a dobro!

Amalekiti sú i tvoji nepriatelia! (Ex 17, 8 – 15). Putuješ púšťou života do zasľúbenej zeme. Na vlastnom tele skusuješ silu hriechu, pokušení a ľudskej slabosti. Žízniš po láske a hladuješ po dokonalosti. Zakúšaná skúsenosť ti ponúka príležitosť prežiť trpké hranice vlastných možností. Uvedomuješ si vlastné limity. Nachádzaš sa v priestore, v ktorom neexistuje pevný bod. Táto chvíľa otvára tvoje srdce k dychberúcej skúsenosti s transcendentnom.

Miesto tvojho víťazstva nad sebou samým má meno JAHVE NISSÍ – PÁN, MOJA ZÁSTAVA.

 Spôsob ako vyhrať tento boj je prekvapujúci. „Vzdaj sa Hospodinovi!“ Učiň Jahve Nissí Pánom nad svojím územím. Kapituluj a zvíťazíš!

Modlitba

Jahve Nissí, tu som!

Ty si ma miloval prvý.

V mene tvojej lásky ťa prosím, príď do môjho srdca.

Zaujmi územie, ktoré ti patrí.

Ty si jediné dobro.

Držíš ma pevne vo svojich rukách.

Moju minulosť, prítomnosť, budúcnosť.

Už nemusím žízniť ani hladovať.

Tvoja láska vyháňa strach.

Len tvoja láska mi dáva milosť kapitulovať.

Nevracať sa späť, víťaziť a kráčať

do zasľúbenej zeme.

„Pán, moja zástava!“

Amen.

 Pavol Grnáč