🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

„Gedeon tam postavil oltár Pánovi a nazval ho Pán je pokoj!“ (Sdc 6,24). Predpokladám, že tento verš ti až tak veľa nepovie. Chcela by som sa však spolu s tebou v tejto krátkej kázni pozrieť na to, prečo Gedeon takto Pána nazval a čo toto Božie meno pre nás znamená. Má nám – ľuďom 21. storočia – táto Božia vlastnosť vôbec ešte čo povedať? 

Keby sme sa začítali do veršov, ktoré predchádzali tejto udalosti, zistili by sme, že Gedeon sa nachádzal v skutočne nešťastnej situácii. Snažil sa totiž zachrániť nezrelé obilie pred nepriateľmi ukrytý v lise, aby mala jeho rodina z čoho žiť. Určite sa v ňom musel hromadiť strach a zlosť – pocity dobre známe aj nám. Keď za ním prišiel Pánov anjel a pozdravil ho „Pán s tebou, udatný hrdina!“ (Sdc 6, 12), Gedeon mu okamžite odvrkol: „Prepáč môj Pane! Keď je Pán s nami, prečo nás toto všetko postihlo? A kde sú všetky jeho divy, o ktorých nám rozprávali naši otcovia? … Teraz nás Pán opustil a vydal do ruky Madiánčanov.“ (Sdc 6, 13). Riadna nálož, všakže? No tieto slová v nás žijú doteraz. Určite si ich aspoň raz vyslovil a vieš sa s Gedeonom stotožniť. Aj my prežívame strach a úzkosť z rôznych vecí; či už sú to banality alebo ťažké situácie ako tá, v ktorej sa nachádzal Gedeon. 

Prečo teda neskôr prišiel k záveru, že Pán je pokoj? Jedna z vecí, ktorú Pánov anjel pre Gedeona urobil, bola, že ho nechal, aby vybuchol. Nechal ho, aby pomenoval svoj strach a hneď nato ho uistil, že ho môže prekonať: „Choď s touto svojou silou a vysloboď Izrael z ruky Madiánčanov! Posielam ťa!“ (Sdc 6, 14). Možno sa aj tebe zdá, že túto situáciu alebo skúšku absolútne nemáš pod kontrolou, že ťa zväzuje strach a cítiš úzkosť. No Pán to vidí z úplne opačnej perspektívy ako ty. Gedeonovi nedal žiadne špeciálne požehnanie ani super schopnosť. Dal mu niečo oveľa viac – uistenie, že je s ním, a že ho stvoril tak dokonale, že má na to, aby tento strach premohol. Gedeon neskôr Pána prosil o dôkaz, že je to On, kto sa s ním rozpráva, a Pán mu ho niekoľkokrát poskytol. Gedeon našiel pokoj v pravde, ktorú mu Boh povedal. Našiel pokoj v Pánovi. Mnoho klamstiev, ktorým veríme, nás oberá o pokoj, ktorý nám Boh chce dať. Práve teraz sa pripravujeme sláviť Božie narodenie, kde nám Pán chce darovať seba samého a pokoj. Je len na tebe, ako s jeho ponukou naložíš… 

Verím, že namiesto Gedeona dokážeš v tomto príbehu vidieť seba. Aj za tebou prichádza Pán a chce ťa nechať rozprávať o svojich problémoch. Zároveň však musíš byť ochotný počúvať. Božie meno „Pán je pokoj“ je neustále aktuálne, zvlášť v tejto dobe plnej informácií a neistoty. Na záver by som ti chcela položiť jednu otázku: V čom hľadáš ty svoj pokoj? 

Mária Kráľová