🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Historické pozadie mena JAHVE ŠAMMÁ predstavuje viac názov mesta, ako meno Pána. Tento názov dostalo mesto Jeruzalem (porov. Ez 48, 35). Obmedzuje sa dnes význam tohto mena len na mesto, v ktorého chráme prebýval Najvyšší, alebo príchod Ježiša Krista na túto zem spôsobil drámu v jeho výklade?

Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. (Jn 1,14). Ježiš počatím a narodením sa vzal na seba prirodzenosť človeka. Nie je žiadnym polobohom, ale naplno Bohom a zároveň naplno človekom so všetkým, čo k tomu patrí, lebo: Stal sa nám podobným vo všetkom okrem hriechu. (Hebr 4, 15). Preto verím, že jeho vtelením doslova zrástol s našou ľudskosťou. A tak sme nejakým spôsobom, mne stále nepochopeným, spojení s ním.

Preto po udalostiach Ježišovho počatia v skrytosti a jeho narodenia sa do tmou zahalenej betlehemskej maštale verím, že JAHVE ŠAMMÁ nie je len názov mesta, v ktorom  prebýva Pán. Toto meno patrí tým, ktorí túžia žiť v jeho blízkosti. Tým, čo v neho veria a v neho dúfajú (porov. Kor 6,16).

A aké to vôbec je žiť v jeho blízkosti? Pýtal som sa to ľudí okolo mňa: 

Janka: Je to pocit domova. Miesta, kde ste prijatí.”

Milan: Když se stane něco neobvyklého, co vím, že já bych nedokázal, uvědomím si: ,Jo, to byl on!‘“

Michal: Je to vec viery. Človek sa v Jeho prítomnosti cíti byť naplnený pokojom a radosťou.

Jakub Svedek