Od piatka do nedele 19. až 21. apríla sme sa zúčastnili na Jarnej tomistickej škole, ktorá sa uskutočnila na Pustom dvore, Ábelová.

Téma tejto víkendovej akcie bola „Samota a spoločenstvo“. Pod vedením brata Samuela OP a brata Ireneja OP sme hlbšie nazreli do tajomstiev a teologických právd sviatostí manželstva a kňazstva. Skrze prednášky, moderovanú diskusiu, aj početné spontánne filozofické debaty sme tieto sviatosti preskúmali zo všetkých strán.

Účastníci boli mladí dospelí ľudia zo všetkých kútov Slovenska. Väčšina z nich by sa ale dala rozdeliť do dvoch skupín: Dominikánska mládež a Kolégium Antona Neuwirtha.

Aby to ale nevyznievalo, že sme sa len celé dni intelektuálne namáhali, je nutné spomenúť aj iné spoločné aktivity. Nádherné prostredie niekoľkých z nás vylákalo z domu na prechádzku spojenú s modlitbou ruženca, v kaplnke sme sa spoločne i osamote modlitbou približovali k Bohu a nechýbali ani spoločné hry, či voľné rozhovory. Bratia kazatelia boli počas celej víkendovky k dispozícii na rozhovor, či svätú spoveď. Taktiež nám každý deň odslúžili svätú omšu.

Nemôžem opomenúť ani sestru Sáviu OP, ktorej kuchárske umenie zabezpečilo, že okrem hladu po poznaní bol ukojený aj fyzický hlad. Pri príprave jedla a umývaní riadov sme pomohli aj my, mladí.

Na záver sme sa pobalili, poupratovali sme, rozlúčili sme sa a spokojní, no aj trochu cliví, sme odchádzali späť na naše pôsobiská. Bol to nádherný, duchovne aj intelektuálne obohacujúci víkend. Ďakujeme!

Martin Novák

PODPORTE NAŠE AKCIE 👉🏻 https://adom.darujme.sk/podporte-mladych-na-ceste-k-bohu/