Jeden z vás ma zradí… Kto je to, o kom hovorí? Ten, komu podám namočenú smidku… A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan…

Boh podáva človeku smidku života každý deň. Namočenú do svojej lásky. Namiesto vďaky mu je často odpoveďou sebectvo, pýcha, ubližovanie blížnym či odmietanie Božej cesty. Chceme riešiť veci po svojom. Ako Judáš?

Zastavme sa, upokojme svoje srdce a učme sa dôverovať Ježišovi. Tento týždeň je najväčším dôkazom Jeho lásky.

fr. Charbel OP

(Veľký týždeň utorok)