Arcibiskup Fulton Sheen sa raz pýtal Matky Terezy, ako sa jej podarilo obrátiť na vieru 15 000 ľudí z ulíc Kalkaty. „Viete,“ odpovedala, „nevyučovali sme ich. Keď som sa o nich starala, prejavovala som im lásku, spytovala som sa ich, či by chceli počuť niečo o Kristovi.“ Oni sa ma zväčša pýtali: „Je Kristus taký ako vy? Podobá sa vám Kristus?“ „Nie,“ odpovedala som im, „ale ja sa snažím o to, aby som sa mu podobala.“ „Tak potom chceme byť kresťanmi.“ „Bolo to také jednoduché.“

Presuňme sa o pár storočí späť v čase. Raz sa Krista farizeji pýtali, kedy príde Božie kráľovstvo. On im odpovedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: „Aha, tu je!” alebo: „Tamto je!”, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami“ (Lk 17, 20-21). Ako to Ježiš myslel?

Bez preháňania môžeme povedať, že tajomstvo ohlasovania Božieho kráľovstva vystihuje aj tajomstvo dominikánskeho života. Čo ním je? Keď sv. Tomáš Akvinský opisoval životný štýl sv. Dominika, vyjadril ho tým známym: contemplari et contemplata aliis tradere. Kontemplovať a odovzdávať druhým plody kontemplácie, ako sa to často nesprávne prekladá. Lepší preklad totiž je nie odovzdávať druhým ovocie kontemplácie, teda nejaký produkt modlitby (napríklad pravdy viery), ale odovzdávať to, čo sa kontemplovalo. Dominik v modlitbe dostával Boha samého. A čo potom Kristov učeník prinášal svojim blížnym? Boha.

Pretože Boh nie je len nejakým nástrojom nášho posväcovania, či trénerom dobrého života, Boh je cieľom nášho života. Nie „hocijaký“ Boh – abstraktný, vzdialený alebo až nápadne sa podobajúci konkrétnemu „veriacemu“. Je to presne naopak, ako to správne vystihla Matka Tereza: to my sa máme podobať jemu. Poznávať ho v modlitbe a zo skutočnosti okolo nás, podobať sa na Neho skutkami ako Matka Tereza, odovzdávať ho druhým ako sv. Dominik so svojimi bratmi, to znamená, že „Božie kráľovstvo je medzi nami“.

fr. Samuel M.