Zatváranie obchodov či podnikov má na našu ekonomiku nepriaznivé dôsledky, veď o tom počúvame z každej strany. Pre to, aby sme mali čo najväčšie zisky a uskutočňovali plány na 100% sme ochotní aj nespať a všetko ostatné, zdanlivo nepodstatné, posúvať bokom. Je to cesta ekonomiky tohto sveta, do ktorej často spadá aj naša modlitba.

  • Modlím sa, keď mám čas (a na modlitbu ho, žiaľ, často veľa neostane) a modlím sa rýchlo, aby mi neušli podstatnejšie „výhody“.
  • Modlím sa, aby som nebol zranený a aby ma obchádzalo akékoľvek nešťastie, lebo verím, že jedine tak bude môj život priestorom na naplnenie môjho poslania.
  • Modlím sa a v srdci mám často SEBA a ekonomiku tohto sveta.

Keď sa modlí Ježiš, nemodlí sa ekonómiou sveta, ale ekonómiou svojho Otca.

  • Modlí sa, keď stojí pred rozhodujúcimi chvíľami svojho poslania (KKC). Modlitba sa v tej chvíli stáva stredom jeho pozornosti a času. Vie, že jedine z nej získa najdôležitejšie výhody pre naplnenie svojho poslania.
  • Modlí sa, aby dokázal povýšiť svoje zranenia na prostriedok spásy tých, pre ktorých je ochotný podstúpiť vlastnú smrť.
  • Modlí sa a v srdci má nás, svojho OTCA a verí, že práve táto Jeho ekonómia je základom existencie.

Nenechajme sa oklamať ekonomikou sveta a strachom zo zatvorených obchodov, podnikov, kostolov… Začnime veriť Božej ekonómii. Ekonómii, ktorá nám nedovolí skrachovať, padnúť na dno a prísť o vlastný domov, lebo naším skutočným domovom je ON. My sami sa zatvorme od svetských vplyvov a otvorme sa pre Ježišovu modlitbu. Bdejme s ním tak, ako bdel on kvôli nám. … Ježiš sa modlí: Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno.“ (Jn 17,21). Dovoľme Ježišovi modliť sa za nás v nás. Keď bude prebývať v nás, budeme aj my v ňom. A hlas Jeho modlitby, Jeho SLOVO, ktorým je, povedie a posilní každý náš krok.

Veronika Kaduková

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

2598 Dráma modlitby je nám naplno zjavená v Slove, ktoré sa stalo telom a prebýva medzi nami. Snažiť sa pochopiť jeho modlitbu prostredníctvom toho, čo nám o nej hovoria v evanjeliu jeho svedkovia, znamená priblížiť sa k Svätému, Pánovi Ježišovi, ako k horiacemu kríku: najprv ho pozorovať, ako sa modlí, potom počúvať, ako nás učí modliť sa, aby sme napokon poznali, ako vypočuje našu modlitbu.

2600 Evanjelium podľa svätého Lukáša zdôrazňuje pôsobenie Ducha Svätého a zmysel modlitby v Kristovom poslaní. Ježiš sa modlí pred rozhodujúcimi chvíľami svojho poslania: pred tým, ako o ňom vydá svedectvo Otec pri jeho krste a pri jeho premenení, a pred tým, ako svojím umučením uskutoční plán Otcovej lásky. Modlí sa aj pred rozhodujúcimi chvíľami, s ktorými je spojené poslanie jeho apoštolov: pred vyvolením a povolaním Dvanástich, pred Petrovým vyznaním o ňom, že je „Boží Mesiáš“, a napokon sa modlí, aby viera hlavy apoštolov neochabla v pokušení. Ježišova modlitba pred spasiteľnými skutkami, ktoré od neho žiada Otec, aby ich vykonal, je poníženým a dôveryplným odovzdaním jeho ľudskej vôle do láskyplnej vôle Otca.