Akou osobnosťou bol svätý Tomáš Akvinský?

Napriek svojmu nadpriemernému nadaniu zostával skromný a tichý. Aj keď mal v sporných otázkach pravdu, nevyužíval svoj dôvtip na to, aby ostatných zosmiešňoval alebo im dokazoval svoju prevahu. Naopak, v spoločnosti svojich rovesníkov pôsobil utiahnuto a mĺkvo.

  • Počas štúdií v Kolíne nad Rýnom, kde bol jeho učiteľom slávny dominikánsky vedec Albert Veľký, ho pre jeho mlčanlivosť hanlivo prezývali „nemý vôl“. Vtedy zaznela prorocká veta svätého Alberta: „Tento nemý vôl raz zareve tak, že to bude počuť po celom svete.“
  • Tomášova korpulentná postava spôsobovala problémy v kláštornej jedálni, kde bratia sedeli na jednej dlhej lavičke a odtiaľ sa nakláňali k tanierom. Keď si za stôl sadol Tomáš, bola pre ostatných lavica tak ďaleko, že mali problém dočiahnuť na tanier. Tomášovi teda vyrezali do stola oblúk, aby nemuseli stôl odsúvať.
  • Známa je dišputa medzi Tomášom a františkánom Johnom Peckhamom. Stretli sa na uviverzite v Paríži v roku 1270. Peckham Tomáša urážal, správal sa arogantne a povýšenecky. Tomáš zaskočil všetkých, vrátane svojho oponenta, keď s úctou, pokojne a vecne predkladal svoje stanoviská a argumenty.
  • Traduje sa udalosť, keď počas pobytu v Paríži volal istý brat na kláštornom dvore: „Brat Tomáš, poď sa rýchlo pozrieť! Nad Parížom letí somár!“ Tomáš vyšiel von, načo sa mu bratia začali posmievať, ako mohol uveriť takej hlúposti. Tomáš im pokojne odvetil: „Skôr uverím tomu, že letí somár, ako tomu, že by rehoľný brat mohol klamať.“

 

-js-

Obrázok: commons.wikimedia.org