Ako postupovať v situáciách, keď sa nevieme rozhodnúť, nevieme si vybrať z viacerých možností? Nevidíme do budúcnosti, a preto nie sme schopní zvážiť dôsledky svojho konania. Zjavuje sa Božia vôľa cez to, keď si hodíme mincu alebo náhodne otvoríme Sväté písmo? Odpoveď na túto otázku dal svätý Tomáš Akvinský svojmu priateľovi Jakubovi z Tonenga v krátkom spise De sortibus (O losovaní).

Jakub z Tonenga bol kanonik v katedrále vo Vercelli. Jeho problém spočíval v tom, že kanonici katedrály sa nevedeli dohodnúť na tom, kto by mal byť ďalším biskupom. Uviazli na mŕtvom bode. A nielen to, nemohli sa odvolať k pápežovi, pretože žiaden pápež nebol! Klement IV. zomrel v novembri 1268 a jeho nástupca Gregor X. bol zvolený až v septembri 1271. Medzivládie trvalo takmer tri roky, čo bolo najdlhšie v histórii pápežstva. Nakoniec im „pomohli“ civilné úrady, keď zamkli členov konkláve v miestnosti, z ktorej zobrali strechu, aby ich vystavili slnku a dažďu a nechali ich hladovať, kým nezvolia pápeža.

Jakubova otázka adresovaná Tomášovi znela takto: bolo by vzhľadom na okolnosti prijateľné, aby si kanonici z Vercelli vybrali nového biskupa losovaním, napríklad hodom mincou, kartami alebo iným spôsobom? Nenechalo by to v skutočnosti viac priestoru pre Ducha Svätého, aby zjavil svoju vôľu? 

Tomáš v diele De sortibus („O losovaní“) vysvetľuje, že by bolo nielen neprijateľné vyberať duchovných vodcov týmto spôsobom, ale bolo by to aj urážkou Ducha Svätého. Prečo urážka Ducha Svätého? Pretože, ako hovorí Tomáš, Duch bol vyliaty do Cirkvi a ak sa má teraz niečo stať z božského vnuknutia, musí sa to stať prostredníctvom ľudského myslenia a rozhodovania. Tomáš poznamenáva, že Matej bol vybraný losovaním, aby nahradil Judáša, ale to bolo ešte pred dňom Turíc, keď bol Duch daný Cirkvi. Teraz – treba to zopakovať – ak sa má medzi nami niečo stať z božskej inšpirácie, musí sa to stať prostredníctvom toho, čo Tomáš nazýva concordia, konsenzus dosiahnutý prostredníctvom ľudských bytostí, ktoré hovoria, myslia a hlasujú.

-js-

Obrázok: pixabay.com