Svätý Tomáš

Giovanni di Paolo: St. Thomas Aquinas Confounding Averroes (Public domain)

Tomáš sa narodil na zámku Roccasecca medzi Neapolom a Rímom v šľachtickej rodine ako tretí syn a siedme dieťa grófa Landolfa z Akvinu a kontesy Teodory.

Od piatich rokov ho vychovávali v benediktínskom opátstve v Monte Casino. Údajne bol taký bystý, že už v desiatich rokoch mohol ísť študovať na univerzitu. Jeho aristokratická rodina si želala, aby sa stal benediktínskym mníchom, čo znamenalo pre rod určitú prestíž. Tomáša však priťahoval život nedávno založeného žobravého bratstva, ktoré sa venuje štúdiu a kázaniu, Rehole kazateľov. Vstup aristokrata do tohto spoločenstva znamenal pre rodinu hotový škandál, preto sa rozhodli urobiť všetko pre to, aby toto Tomášovo rozhodnutie prekazili. Cestou na Parížsku univerzitu, kde mal získať magisterský titul teológie u dominikánov, ho nechali uniesť a dva roky ho väznili v rodinnom zámku. Tomáš tento čas využil na to, aby sa naučil naspamäť celú Bibliu.

Najbližší príbuzní sa všemožne snažili, aby prehodnotil svoj zámer, dokonca mu spôsobovali fyzické bolesti. Poslali k nemu prostitútku, aby ho zviedla. On ju však vyhodil z izby horiacim polenom a modlil sa za jej čistotu.

O tom, ako sa Tomáš z väzenia dostal, sú mnohé teórie. Podľa jednej ho rodina po príhode s nemravnou ženou prepustila dobrovoľne, podľa inej mu k úteku pomohla sestra, ktorá mu predtým do väzenia doniesla Bibliu, ale aj Aristotelovu Metafyziku a Sentencie Petra Lombardského. Iní tvrdia, že sa zaňho prihovoril pápež Inocent IV. alebo že ho na útek oknom presvedčila matka, ktorá považovala za lepšie v očiach spoločnosti, ak bude vyzerať, že tajne ušiel, ako keby mala rodina akceptovať jeho rozhodnutie pre dominikánsky život.

-js-