Prežívame jubilejný rok Rehole kazateľov, presnejšie Dies natalis (deň narodenia), deň, kedy si Pán povolal svätého Dominika na nebeskú svadobnú hostinu. Jubileum je príležitosťou obnoviť sa v zápale prvotného nadšenia pre charizmu sv. Dominika, ktorou je ohlasovanie evanjelia pre spásu duší. Tento zápal nezdieľal iba sv. Dominik, ale aj mnohí dominikánski svätí a sväté. Medzi ktorými mimoriadne miesto patrí sv. Kataríne Sienskej. Pri tejto príležitosti s Vami zdieľame jednu z jej modlitieb o Božskom ohni v ľudskej duši:

Pohl. Katarína Sienská. 29.4