Kazateľská služba je spoločným dielom a je na prvom mieste záležitosťou celej komunity. Preto sa v tradícii Rehole často hovorievalo konventu „Sväté kázanie“.

(Z Knihy stanov a nariadení, č. 100)

Pri štúdiu a kontemplatívnej modlitbe sa živíme slovom Pravdy. Čerpáme ju tiež zo života v spoločenstve, z rehoľných sľubov a slávenia posvätnej liturgie. Vďaka tomu môžeme túto Pravdu prinášať svetu. V takomto kázaní spočíva výnimočnosť nášho života. A tento spôsob zasvätenia, ak sa žije dôsledne, je podľa sv. Tomáša Akvinského najdokonalejšou formou rehoľného života (ST II-II, 188, 6).

Dominikánske kázanie nie je len akademické, či vedecké ani sa nesnaží jednoducho „útočiť na city“. Pochádza z nášho vlastného poznania milujúceho Boha, formovanom štúdium a modlitbou. Naším kázaním chceme dať druhým to, čo sme sami dostali – Pravdu, ktorú sme v Kristovi spoznali, a Lásku, ktorú sme dostali ako dar Ducha Svätého. Chceme teda, aby sa naši poslucháči s nami podieľali na živote Svätej Trojice. V tom spočíva naša radosť aj povinnosť, lebo: „Beda mi, keby som evanjelium nehlásal“ (1 Kor 9,16).