Svätý Dominik nesmierne žíznil po spáse všetkých ľudí a národov. Nech bratia sú si vedomí, že podľa jeho príkladu sme poslaní ku všetkým ľuďom, skupinám a národom, k veriacim i neveriacim a najmä k chudobným.

(Z Knihy stanov a nariadení, č. 98)

Nech sa bratia snažia pestovať duchovný život a ľudské čnosti, aby svojimi mravmi neoslabovali to, čo predniesli ústami.

(Z Knihy stanov a nariadení, č. 99)

Kazateľská služba je spoločným dielom a je na prvom mieste záležitosťou celej komunity. Preto sa v tradícii Rehole často hovorievalo konventu „Sväté kázanie“.

(Z Knihy stanov a nariadení, č. 100)

Aktualizujeme…