V dňoch 28. – 31. augusta sme sa spoločne stretli na druhom ročníku Kazateľských dní, na Pustom dvore v Ábelovej. Štyri dni naplnené prítomnosťou sestier dominikánok, bratov dominikánov a v neposlednom rade mladých z rôznych kútov Slovenska, sa niesli v duchu myšlienky: Ako človek verí, tak žije a káže.

Hlavnou témou našich spoločných chvíľ bol preto pohľad na to najzákladnejšie, čo nás spája – vieru. S bratom Alanom sme sa pozreli na to, čo je nevyhnutné, aby človek uveril a čo robí Božie zjavenie pre človeka hodnoverným. Na príklade ženy viery – Panny Márie, sme sa zamýšľali nad tým, v čom je pre nás Mária vo viere vzorom.

,,Kázať znamená otvoriť ústa a nechať vyjsť vtelené Slovo.“ Človek sa stal stánkom vteleného Slova. So sestrou Justínou a sestrou Karolou sme sa pozreli na udalosť Vtelenia – moment, keď sa Boh stáva človekom. Spolu s mystičkou vteleného Slova, sv. Katarínou Sienskou, sme premýšľali nad praktickým významom týchto slov. Svojím krátkym vstupom nám obzory v pohľade na spásu a vieru u katolíkov a protestantov rozšíril brat Samuel, a otvoril tak priestor zaujímavej diskusii.

Praktická bodka nášho stretnutia patrila hostke, novinárke Zuzke, ktorá nám odovzdala cenné rady k písaniu našich kázní, aby boli kvalitné nielen obsahom, ale aj formou a mohli byť aj naďalej povzbudením pre všetkých, ktorí ich budú čítať alebo počúvať už v ďalšom cykle kázaní, ktorý pre Vás pripravujeme.

Vďaka patrí takisto aj sestre Sávii a bratovi Vavrincovi za spríjemnenie spoločného času svojím kulinárskym a kvízovým umením. Ďakujeme za možnosť stráviť záver augusta týmto spôsobom 🙂.

Zuzana Kaňuchová