Pri čítaní knihy Zdravas, Mária, ktorá je napísaná formou rozhovoru s pápežom Františkom, ma ohúril krásny titul, ktorý pápež prisudzuje Panne Márii. Nazýva ju Matkou našej nahoty. Nie preto, žeby túto nahotu spôsobila, ale preto, že túto nahotu prikrýva.

Ježiš sa narodil ako nahý. A Mária jeho nahotu, keď si ho privinula k sebe, prikryla. O viac ako tridsať rokov neskôr sa udialo niečo podobné. Ježiš na kríži zomiera ako nahý. A keď ho mŕtveho sňali z kríža, Mária si ho opäť privinula k sebe a prikryla jeho nahotu. To, čo Mária urobila pre svojho jednorodeného syna fyzicky, to pre ostatných synov a dcéry robí duchovne.

Zlo, hriech nás vyzlieka do naha (aj Ježiša Krista náš hriech vyzliekol do naha). Panna Mária nás svojím príhovor zahaľuje Božou milosťou, Božim odpustením. No Mária nás nezahaľuje do seba, Mária nás zahaľuje do Krista.

A toto zahaľovanie sa deje aj pri modlitbe ruženca. Modlitba ruženca, so všetkými svojimi tajomstvami, totiž predstavuje akoby šaty, ktoré sú utkané z nití Ježišovho príbehu lásky. Sú to šaty, ktoré pri rozvinutí znázorňujú Ježišov príbeh, jeho postoje, zaľúbenosť do Otca a do človeka. Ruženec nie sú šaty, ktoré sa vyrábajú vo veľkosťou M, S, L, XL či XXL (našťastie 🙂 ). Sú to šaty, ktoré sa vyrábajú iba vo veľkosti „Ježiš“, a práve preto sú dobré každému. Kto sa modlí ruženec, toho Mária oblieka do Ježišovho príbehu, oblieka ho do Krista. Ruženec sú šaty, v ktorých sa človek uči konať ako Kristus.

„Oblečte si Pána Ježiša Krista,“ to je naliehavá prosba apoštola Pavla (Rim 13,14). Oblečte si jeho postoje, jeho vytrvalosť, jeho rozvážnosť, jeho lásku. Oblečme si ho aj cez úprimnú (!) modlitbu ruženca. Ruženec sú totiž šaty, ktorými Mária nielenže prikrýva našu nahotu, ale ktorými nás aj oblieka do Krista.

fr. Alan Ján Dely OP