Vypočujte si kázne brata Bohuslava.

Kázeň na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, Terchová

Svätodušný pondelok – Retz (Rakúsko), kázeň po nemecky

4. veľkonočná nedeľa

Zvestovanie Pána – kázeň u sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej

Piatok vo veľkonočnej oktáve – Dunajská Lužba

Štvrtok vo veľkonočnej oktáve – kázeň v exteriéri

Streda vo veľkonočnej oktáve – kázeň v kaplnke bratov dominikánov v Dunajskej Lužnej

Utorok vo veľkonočnej oktáve – kázeň u sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej

Pondelok vo veľkonočnej okráve – kázeň v kostole v Alžbetinom Dvore

Veľkonočný vigíla – kázeň vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej