Žiarivý kazateľský vzor sv. Dominika zhromaždil v druhý júlový víkend do Ábelovej hŕstku mladých ľudí, ktorí svojimi kázaniami nasledujú a naďalej túžia nasledovať jeho príklad. Dni na Pustom Dvore neplynuli len duchovne. Overili sme si aj vlastné organizačné schopnosti, keď sme sa spoločne zamýšľali nad ďalším smerovaním našich kázaní. Popri všetkom však nechýbala ani každodenná družná zábava, ktorá ešte väčšmi dotvárala atmosféru príjemných dní.

Ako plynul čas, mali sme možnosť stopovať Dominikovu životnú cestu, no ponárali sme sa aj hlbšie do tajomstiev samotného kázania. Naše zápisníky ostali po víkende nabité poznámkami o tom, aký by mal napríklad byť dobrý kazateľ, či ako by mal tvoriť svoje kázne, a to nielen slovom, ale aj životom. Mnohí z nás veľmi pozitívne ohodnotili prednášku profesionálnej novinárky a jazykovej korektorky Zuzky, ktorá nás previedla svetom kresťanskej žurnalistiky a pomohla nám aj zorientovať sa v labyrinte slovenských pravopisných javov. Naše kázne tak môžu byť krajšie i z formálneho hľadiska.

Dôležitým bodom programu bola nepochybne diskusia o ďalšom smerovaní kazateľského portálu. Každý z nás mal možnosť vniesť do mozaiky názorov svoju víziu, ktorú sme potom spoločne dolaďovali a prispôsobovali našim možnostiam a schopnostiam. Vďaka Božej milosti a ochotným srdciam mladých i skúsenejších kazateľov môžeme v kázaní pokračovať v rámci ďalšieho cyklu, a to nielen prostredníctvom písaného slova, ale aj cez čoraz populárnejšie podcasty či videá.

Veríme, že čas, ktorý sme spoločne strávili na kazateľskom víkende, nebol požehnaním iba pre nás, ale jeho ovocie bude požehnaním aj pre tých, ku ktorým sa kázne v budúcnosti dostanú.

Lucia Krchňavá