Posledný májový víkend sa stal časom stretnutia stredoškolskej mládeže na Pustom dvore – Ábelová. Desať mladých študentov malo odvahu stretnúť sa takmer po ročnej pandemickej pauze, nadýchnuť a ponoriť sa do čistej prírody, tepla priateľstiev i Božieho slova.

Za netradičným názvom stretnutia Vakcína bez časovej expirácie sa ukrýval obsah siedmich príbehov z Ježišovho života spojených s uzdravením. Jednotlivo i spoločne sme reflektovali nielen samotné uzdravenia, ale i stav ľudských rovín, ktorých sa uzdravenie dotýkalo. Dovolili sme, aby sa uzdravenia dotkli i našich sŕdc, našich rovín. A dali tak impulz na reflexiu vlastného života.

Je už tradíciou, že čas prežitý v Ábelovej nie je nikdy strateným časom. Ten náš bol časom zakorenenia hodnôt plynúcich z biblických uzdravujúcich príbehov. A my veríme, že to bol čas, obsah ktorého sa nevytratí, nevyprchá, nepodľahne expirácii.