Slovenská provincia Rehole kazateľov Vás s radosťou pozýva na kňazskú vysviacku, ktorú prijme brat Oskar Jozef Vaľko OP vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou otca biskupa Mareka Forgáča v sobotu 25. februára 2017 o 11:00 hod. v Kostole sv. Dominika vo Zvolene.
Pri tejto príležitosti sa chce br. Oskar spolu s Vami poďakovať za nezaslúžený dar Kristovho kňazstva, vďaka ktorému bude sláviť primičnú svätú omšu v nedeľu 26. februára 2017 o 10:30 hod. v Kostole sv. Vavrinca v Sobranciach.