Sr. Kerstin-Marie Berretz OP, Nemecko

1. Čo je podľa teba najdôležitejšie povedať pri kázaní?

Pre mňa je najdôležitejším posolstvom, že Boh je skutočne spojený s ľuďmi a že koná v ich životoch.

2. Aké sú špecifické formy kázania, s ktorými máte dobrú skúsenosť  vo vašej provincii/regióne/ v špecifickej službe?

V Nemecku máme dobrú skúsenosť s tzv. „sériami kázni“, napr. počas obdobia pôstu. Ide akoby o pobožnosti – bez slávenia eucharistie – kedy sú ľudia pozvaní na kázne s rôznymi témami. Keďže nejde o slávenie Eucharistie, možno si vypočuť bratov rovnako ako aj sestry a laikov.

3. Čoho by sa mal dobrý kazateľ (dobrá kazateľka), vyvarovať pri kázaní?

Kázania, ktorému chýba spojenie s ľuďmi a skutočnosťami, v ktorých žijú.

4. Veľa sme diskutovali o úlohe komunity v kázaní. Čo považuješ za najdôležitejšie pri komunitnom kázaní?

Mám rada, keď sa ľudia chodievajú modliť s nami do komunity. Hoci ide o komunitu prestarnutú ľudia hovoria: „Sú staré, ale cítiť, že sa modlia.“ Podľa mňa je dôležité, keď žijeme, čo kážeme. Keď ľudia spoznajú, že Boh je spojený s našim životom a že pre Neho chceme žiť.

5. Aké prekážky vidíš v kázaní komunity?

Nie je jednoduché, ak sú bratia alebo sestry, ktorí sa nezaujímajú o život komunity. Alebo tiež, ak nežijeme ako komunita v pokoji.