V polovici mája sa komunita bratov zo Zvolena vydala na cestu za našimi bratmi v obci Korbielów v Poľsku a za našimi mníškami v Uherskom Brode. Počasie nám prialo a tak sme si urobili zastávku na Oravskom hrade. Keďže cesta za bratmi viedla cez Oravu, bolo milé si zaspomínať aj na viaceré udalosti spojené s obcami Rabča a Oravská polhora, odkiaľ pochádzajú viacerí naši bratia. Korbielów leží hneď za hranicou a bratia tam majú exercičný dom a spravujú farnosť. Stretnutie s bratmi bolo veľmi srdečné. Spolu sme slávili svätú omšu na ktorej brat Rafael oprášil svoju poľštinu s krakovským prízvukom, aby sa veriacim prihovoril počas homílie. Po omši sme sa spoločne pomodlili vešpery a potom nás bratia pozvali na milé posedenie, kde sme sa navzájom o sebe mohli dozvedieť viac. Na druhý deň nám bratia ukázali Kaviareň Siena – kde sa stretávajú na spoločnom agapé s ľuďmi po svätých omšiach. Hneď pri kaviarni zriadili múzeum venované motorkám a technickým pamiatkam z doby komunizmu. Potom sme už nastúpili do áut a vydali sa na cestu do Uherského Brodu, kde nás už očakávali naše dominikánske mníšky. V komunite žijú spolu sestry z Čiech i Slovenska. Pri kláštore býva i brat Augustín, ktorého mnohí bratia poznali ešte z obdobia spoločnej provincie. Po krátkom zoznámení sa, sme strávili čas v družnom rozhovore a srdečnom stretnutí. Spoznanie sa s novými bratmi a vrelé stretnutie s našimi mníškami v nás zanechalo pocit veľkej duchovnej blízkosti a prepojenosti vo Svätom Dominikovi. Nech im Pán udelí hojnosť svojho požehnania.

bratia zo Zvolena