Z dôvodu aktuálnej situácie šírenia vírusu COVID-19 sa plánovaná konferencia „Komunikácia viery mladým vo svetle Christus Vivit“ neuskutoční v dňoch 05. – 06. júna 2020. O novom termíne budeme všetkých záujemcov včas informovať.

Za porozumenie ďakujeme a prajeme Vám požehnané dni!

Za organizačný tím

sr. Karola Dravecká OP