Konferencia venovaná p. Mikulášovi Lexmanovi OP

Pozývame Vás na konferencia je venovanú pátrovi Mikulášovi Lexmannovi, košickému dominikánovi, ktorý sa svojím apoštolátom na náboženskom a kultúrnom poli zaslúžil o povznesenie kresťanského života v Košiciach. Konferencia sa uskutoční v dňoch 27.-28. mája 2022 v DKC Veritas, Dominikánske námestie 8, Košice.