logo

Rehoľa Dominikánov na Slovensku

Novozámocká 73
960 01  Zvolen

fr. Damián Juraj Mačura OP
provinciál
email: provincialat@dominikani.sk

fr. Irenej Maroš Fintor OP
sócius provinciála

fr. Irenej Maroš Fintor OP
syndik provincie
email: syndik@dominikani.sk

lukas01

fr. Lukáš Milan Žilák OP
sekretár provinciála
email: sekretar@dominikani.sk

fr. Matej Juraj Šulik OP
promotór pre povolania

fr. Reginald Adrián Slavkovsky OP
magister novicov

fr. Gabriel Peter Hunčaga OP
regent štúdii

mannes3

fr. Mannes Stanislav Marušák OP
promótor pre dominikánskych laikov, promótor pre jubileum

fr. Alan Ján Dely OP
promótor pre ruženec

fr. Rafael Marek Tresa OP
promotór pre liturgiu

fr. Humbert Ondrej Virdzek OP
správca dominikánskeho knižného fondu