V dňoch 1. – 3.apríla 2022 sa v malebnej dedinke Ábelová po dlhšom čase opäť zvítali stredoškolskí
študenti, aby na chvíľku vybehli z ich rýchlikov života. ,,Som kresťan – teória vs. prax“  – takto znela téma,
ktorou im boli osvetlené niektoré zásadné kroky najväčšieho tutoriálu kresťanstva – života podľa Ježiša
Krista.

Mladí sa sýtili ponúknutým slovom Ondreja Lazúra, ktorým sa ich snažil viesť k pochopeniu, AKO žiť ako
kresťan – ako Kristus. „Ježiš každým svojím slovom či gestom niečo naznačuje alebo vysvetľuje, ale keď to
chceme aplikovať v bežnom živote, často sme na pochybách, či sa táto teória dá aplikovať v praxi“,
súhlasili s jeho slovami mladí. Podľa františkánskeho kazateľa a spisovateľa Richarda Rohra sú základom
pre autentický kresťanský život dva elementy – akcia a kontemplácia.

Počas víkendu si študenti pozreli aj ukážky zo seriálu „The Chosen“. Ide o seriál od D. Jenkinsa zo života
Ježiša Nazaretského, prerozprávaný z pohľadu ľudí, ktorí ho stretli. Film je postavený na faktoch zo
Svätého Písma v spojení s fikciou „takto nejak sa to mohlo stať“. Známe Ježišove príbehy boli tak
študentom podané v novom ponímaní a otvoril sa im nový pohľad na Ježišov život.

Jedna z účastníčok zhodnotila víkend takto: „Zhodli sme sa na tom, že dokázať dôverovať Bohu v rôznych
životných situáciách, je väčším prejavom viery ako vonkajšie plnenie náboženských úkonov. Zamýšľali sme
sa taktiež nad tým, že pre priateľstvo s Bohom je potrebné nájsť si  čas len tak osamote hocikedy vybehnúť
do prírody, zavrieť oči a rozjímať, utiecť zo zhonu modernej doby a počúvať Boha v našich srdciach, keďže
je často prehlušovaný sociálnymi sieťami a svetom plným hoaxov a dezinformácií. Verím, že po tomto
víkende to, čo sme počuli a o čom sme rozprávali, bude viditeľné v našich každodenných skutkoch.“