Pre košickú komunitu sestier dominikánok je každoročne posledný víkend pred začatím adventného obdobia príležitosťou k mimoriadnym stretnutiam. Stretnutiam s ľuďmi, ktorí slávnosť Krista Kráľa majú vo veľkej úcte i s tými, ktorí s touto komunitou tvoria počas celého roka úzke spoločenstvo a sú neoddeliteľnou súčasťou pri plnení poslania sestier.

Tohto roku sláveniu sviatku Krista Kráľa počas dvoch dní predsedal fr. Damián Mačura OP. Svätá omša v sobotu, Večer milosrdenstva animovaný Komunitou Emanuel i agapé pre všetkých prítomných boli vigíliou slávnosti.

„Ako si nás Boh vedie k sebe?“ – vyzval v nedeľu prítomných fr. Damián. „Keď človek odmietne prijať Boha za svojho kráľa, ako veľakrát v dejinách Izraela, Boh neustále hľadá nový spôsob, ako byť blízko človeku. Ako navigátor neustále prepočítava a prispôsobuje sa ceste človeka, až nachádza spôsob… a dáva mu svojho Syna za kráľa. Túžbou Boha je, aby život každého z nás bol neustálym stretnutím s ľuďmi i s Ním, pretože slovami fr. Damiána „nech urobíme akékoľvek chyby a zájdeme kdekoľvek, Boh nám stále ponúka novú cestu, ako sa k Nemu dostať.“