Ľudský život je popretkávaný rôznymi nádejami. Každý deň máme svoje plány, adventne-kaznetúžby, rozhodnutia, malé,  či veľké. Možno si ani neuvedomujeme, že v tom už  tkvie skrytá nádej – dosiahnuteľné dobro. Prejsť bezpečne cez cestu, či vstúpiť do Božieho kráľovstva. Nie je nádej ako nádej. A práve nádej ako božská čnosť je tá životná sila, ktorá má sprevádzať každého kresťana. O nej budeme hovoriť vo svojich kázňach, každú stredu pri večerných sv. omšiach, počas adventného obdobia.

Prvú kázeň na tému: Nádej – čnosť pútnika, bude mať brat Samuel už túto stredu (30.11.).