V stredu 29. marca pri sv. omši o 17:30 hod. sa Vám na tému „Odpúšťanie“ prihovrí brat Hilár.

Keď vlastníme v sebe Božiu lásku, dokážeme odpúšťať hriešnikom, čím podnecujeme ich srdcia k zmiereniu – k láske.“
(Z pripravovanej homílie brata Hilára)