.

V kostole sa zachovávajú aktuálne protipandemické opatrenia. V interiéri kostola sú vyžadované respirátory. Kapacita miest je obmedzená a účastníci bohoslužieb si pripravia na lístok svoje kontaktné údaje, ktoré vhodia do pripravené krabičky. Po 10 dňoch sa tieto lístky skartujú.

Kostol sa otvára vždy pol hodinu pred začiatkom bohoslužieb.

Dátum Sv. omša o 12.15 Sv. omša o 15.30 Spovedanie
Pondelok 20. 9.   fr. Jakub   fr. Jakub fr. Jakub
Utorok 21. 9.  fr. Humbert   fr. Humbert fr. Humbert
Streda 22. 9.  fr. Michal   fr. Michal fr. Michal
Štvrtok 23. 9.  fr. Jakub   fr. Jakub fr. Jakub
Piatok 24. 9.  fr. Benedikt   fr. Benedikt fr. Benedikt
Sobota 25. 9. 

———————————–

Nedeľa 26. 9.

6:00 fr. Jakub

8:00 fr. Jakub

11:00 fr. Benedikt

15:30 fr. Benedikt