.

 Milí veriaci,
vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia sa v kostole nekonajú bohoslužby do odvolania.
Zároveň vám ďakujeme za vašu priazeň, hmotnú a duchovnú podporu, ktorú ste nám preukázali v minulom roku a prajeme vám požehnaný Nový rok 2021.

                                                Vaši bratia dominikáni 

Dátum  Sv. omša o  12.15 Sv. omša o 15.30   Spovedanie po sv. omši
  Pondelok
   Utorok
   Streda             
   Štvrtok       
   Piatok         
  Sobota   

  Nedeľa