.

 Od 15. októbra môže byť v kostole podľa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva max. 6 osôb. Z toho dôvodu je účasť na sv. omši v kostole sv. Barbory vyhradená len pre tých veriacich, ktorí majú na daný termín nahlásený úmysel sv. omše.

V prípade, že sa nechystáte túto možnosť využiť, prosíme, aby nám to oznámili mailom alebo telefonicky (041-270 56 77). Ďakujeme.

 

Dátum  Sv. omša o  12.15 Sv. omša o 15.30   Spovedanie po sv. omši
  Pondelok 12. 10.    br. Jakub   br. Tadeáš    br. Tadeáš
   Utorok 13. 10.    br. Jakub   br. Humbert    br. Humbert
   Streda 14. 10.    br. Tadeáš   br. Benedikt     br. Benedikt
   Štvrtok.    
   Piatok           
  Sobota               ————
  Nedeľa 

 6:00    

 8:00     

 11:00   

 15:30