.

V rámci aktuálnych opatrení môže byť v kostole počas bohoslužieb obsadených 25 % kapacity miest.

Vzhľadom na opatrenia ÚVZ sa v kostole nespovedá riadne, ale len po dohode po sv. omši.

Sv. omše zostávajú v obvyklom čase, kostol sa otvára vždy pol hodinu pred ich začiatkom. Spoločné modlitby a pobožnosti sa pred sv. omšami nekonajú.

Dátum Sv. omša o 12.15 Sv. omša o 15.30 Spovedanie
Pondelok 14. 6. fr. Jakub fr. Jakub na požiadanie po sv. omši
Utorok 15. 6. fr. Humbert fr. Humbert na požiadanie po sv. omši
Streda 16. 6. fr. Michal fr. Michal na požiadanie po sv. omši
Štvrtok 17. 6. fr. Tadeáš fr. Tadeáš na požiadanie po sv. omši
Piatok 18. 6. fr. Benedikt fr. Benedikt na požiadanie po sv. omši
Sobota

———————————–

Nedeľa 20. 6.

6:00 fr. Jakub

8:00 fr. Michal

11:00 fr. Tadeáš

15:30 fr. Benedikt