.

V prípade, že si prajete prispieť na kostol sv. Barbory, číslo účtu je:
SK20 1100 0000 0029 2184 3941                 

                                                                                            Srdečná vďaka všetkým doterajším darcom! 

Týždeň od  od 20. do 26. mája 2024

Dátum Sv. omša o 12.15 Sv. omša o 15.30 Spovedanie od 15.00
Pondelok 20. 5.   fr. Lukáš   fr. Lukáš    fr. Lukáš
Utorok 21. 5.   fr. Humbert   fr. Humbert   fr. Humbert
Streda 22. 5   fr. Benedikt   fr. Benedikt   fr. Benedikt
Štvrtok 23. 5.   fr. Benedikt   fr. Benedikt   fr. Benedikt
Piatok 24. 5.   fr. Lukáš   fr. Lukáš   fr. Lukáš
Sobota 25. 5.                                        :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nedeľa 26. 5.  

6:00   fr. Lukáš

8:00    fr. Lukáš

11:00   fr. Benedikt

15:30   fr. Benedikt