.

Týždeň od  4. do 10. decembra 2023

 

Dátum Sv. omša o 12.15 Sv. omša o 15.30 Spovedanie od 15.00
Pondelok 4. 12.   fr. Benedikt   fr. Benedikt   fr. Benedikt
Utorok 5. 12.   fr. Humbert   fr. Humbert   fr. Humbert
Streda 6. 12.   fr. Michal   fr. Michal   fr. Michal
Štvrtok 7. 12.   fr. Antonín   fr. Antonín   fr. Antonín
Piatok 8. 12.

Slávnosť Nepoškvrného 
počatia P. Márie

   8:00 fr. Lukáš

12:15  fr. Lukáš

  fr. Benedikt   fr. Benedikt
Sobota 9. 12.   ————————————————————————–
Nedeľa 10. 12.  6:00  fr. Lukáš

8:00   fr. Benedikt

11:00  fr. Antonín

15:30  fr. Michal