.

Týždeň od 26. septembra do 2. októbra 2022

Dátum Sv. omša o 12.15 Sv. omša o 15.30 Spovedanie
Pondelok 26. 9.   fr. Michal   fr. Michal   fr. Michal
Utorok 27. 9.   fr. Humbert   fr. Humbert   fr. Humbert
Streda 28. 9.   fr. Antonín  fr.  Antonín  fr. Antonín
Štvrtok 29. 9.   fr. Lukáš  fr. Lukáš   fr. Lukáš
Piatok 30. 9.   fr. Benedikt   fr. Benedikt   fr. Benedikt
Sobota 1. 10.                                              ——————-
Nedeľa 2. 10.

   6:00  fr. Michal

   8:00  fr. Antonín

11:00  fr. Antonín

15:30  fr. Lukáš