Provinčný promótor laických dominikánov na Slovensku:
fr. Mannes Stanislav MARUŠÁK OP

Provinčný predstavený laických dominikánov na Slovensku:
Eva Antonína Zúdorová OP

Kancelária Bratstva laikov sv. Dominika na Slovensku:
Dominikánsky konvent
Novozámocká 73
960 01 Zvolen
laickidominikani@gmail.com

V prípade, že máte záujem navštíviť miestne bratstvo (zoznam bratstiev), napíšte nám na: laickidominikani@gmail.com