Túžba vidieť relikviu sv. Dominika, napriek tomu, že v Banskej Bystrici nebola, ma nútila nájsť spôsob ako ju naplniť. Dozvedela som sa, že jeden deň bude v seminári v Badíne, kde bolo celoslovenské stretnutie dominikánov. Vybrali sme sa spolu so sestrou Hyacintou do seminára, hoci sme nevedeli, či sa tam dostaneme. Naša túžba vidieť sv. Dominika sa splnila aj vďaka ochote bratov dominikánov, ktorí nám umožnili stretnutie s relikviou sv. Dominika na 2,5 hodiny. Tento zážitok patrí medzi tie, na ktoré nezabudneme. V tichu, modlitbe, meditácii a rozjímaní sa človek dáva k dispozícii Bohu a Boh ho takto môže pretvárať podľa vlastnej vôle na nástroj svojej lásky. Veríme, že sv. Dominik nás priviedol k sebe, bol to čas pre hlbší osobný vzťah s Bohom. Neskôr sme sa zúčastnili vešpier s našimi bratmi dominikánmi a s hlbokým zážitkom sme išli domov.

Klára Alberta