Na tohtoročnej letnej škole sme si kládli otázku, či milosť a prirodzenosť kráča tým istým smerom. Opierali sme sa o sv. Dominika a Tomáša Akvinského. Rozmýšľali sme nad tým, ako sa naša prirodzenosť preplieta s Božou milosťou a čo to pre nás znamená v každodennom živote. Učenie nám sprostredkovali bratia Samuel a Alan. To ale zďaleka nebolo všetko. S bratom Vavrincom sme hlbšie prenikli do pôvodu a významu biblických slov v textoch. Intelekt sme si denne stimulovali prednáškami a premýšľaním a ku koncu týždňa si pre nás sestra Blažeja pripravila land-art, ktorý dal všetkým možnosť si znova v tichosti prežiť celý týždeň a umelecky sa vyjadriť.

Bratia vedia, že štúdium je potrebné podporiť modlitbou, preto pri zostavovaní programu mysleli aj na to. Dostatok času na modlitbu v spoločenstve aj osamote – denné sväté omše, modlitby z breviára či adorácia so spevom v podaní účastníkov – každý si našiel to svoje. Kaplnka nám bola sprístupnená vlastne 24 hodín denne. Súčasťou programu bol aj peší výlet do Ľuboreče. V Haliči sme sa posilnili pizzou. V krásnej dedinke sme sa dokonca zoznámili so zaujímavými miestnymi obyvateľmi.

Už tradičnou súčasťou letnej školy je vedomostný kvíz v podaní brata Vavra, ktorý nás poriadne prevetral. Prvých miest sa opäť zmocnili bratia dominikáni.

Taktiež sme mali dve opekačky s posedením pri ohni. Posedenie sa následne strhlo v poriadnu tancovačku, ktorá trvala takmer do rána. Niektorí si zvolili mestečko Palermo, ktoré zaručene preverí vašu schopnosť klamať a ukáže, či sa hodíte do politiky.

Pre mňa osobne je jednou z najlepších vecí na letnej škole to, že duchovný a intelektuálny program sa preplieta s voľným časom a posedením s priateľmi. Všetky prvky sú vyvážené a umožňujú človeku duchovný pokrok, priestor pre osobné rozjímanie či seba-reflektovanie, ale zároveň utužovanie vzťahov s ľuďmi, s ktorými sa stretneme práve len tam. Letná tomistická škola v nás opäť zapálila oheň, z ktorého mnohí žijeme dlho aj po skončení leta.

V posledný deň sa karta obráti a my, účastníci, máme šancu kázať. Skôr ido o zdieľanie, kde každý povie, čo si odniesol alebo čo by chcel odovzdať druhým.

Ako vraví Herakleitos – dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš. To platí aj o Letnej škole – je to neopakovateľná atmosféra, ktorá si vás získa. O tom svedčí aj prudko sa rozrastajúci počet účastníkov. Tak neváhajte a príďte si s nami zažiť Božie kráľovstvo medzi nami!

Michal Heveri

Program LTŠ