Srdečne pozývame všetkých stredoškolákov (ukončený 9. ročník – maturanti) na letný týždenný ADOM.

TÉMA: Byť živý v Bohu

DÁTUM: 14. – 21. august 2023

MIESTO: Pustý Dvor – Ábelová

POPLATOK: 85€

PRIHLASOVANIE: prihlasovací formulár

VIAC INFO A PROGRAM: tu