Milé sestry, milí bratia,

24. februára uplynul rok od začiatku vojny v plnom rozsahu na Ukrajine. Snáď nikto z nás nečakal, že sa tak rýchlo stane najväčším ozbrojeným konfliktom v Európe od konca 2. svetovej vojny. To, čo sa deje na Ukrajine, zasahuje ľudské srdcia aj v najvzdialenejších kútoch našej planéty. Nedokázali sme si predstaviť, že v dobe, ktorá vyzerala tak pokojne a bezpečne, ozbrojená agresia Ruska proti nezávislej a slobodnej krajine, akou je Ukrajina, môže byť taká brutálna a priniesť také nesmierne ľudské utrpenie. Počas posledného roka sme s bolesťou sledovali každodenné ničenie domov a ulíc ukrajinských miest a dedín. Mnohí z nás plakali spolu s tými, ktorí prišli o svojich blízkych. Boli sme s ľuďmi, ktorí utekali pred hrôzou smrti, a robili sme všetko, aby sme pomohli ukrajinským matkám, deťom, seniorom a chorým. Mnoho rodín prijalo do svojich domovov utečencov poznačených vojnou. Našli útočisko a starostlivosť aj v mnohých dominikánskych kláštoroch a komunitách. Preto dnes chceme vďačne volať k Bohu slovami žalmu 68,7: „On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu.“

Milé sestry a milí bratia, týmto krátkym listom srdečne ďakujeme každému z vás za všetky prejavy súcitu a solidarity s Ukrajinou. My, bratia a sestry zostávajúci na Ukrajine, už od prvých dní vojny zakúšame vašu blízkosť. Mnoho z vás, hlavne na sociálnych sieťach, používalo heslo: „Mám rodinu na Ukrajine.“ A naozaj, ukázali ste nám svojou podporou, modlitbou a starostlivosťou, že skutočne sme bratmi a sestrami vo Svätom Otcovi Dominikovi.

Naša služba milosrdenstva voči toľkým obetiam tejto vojny, údržba kláštorov a kostolov, a tiež pokračovanie v dielach vedených naším Rádom na Ukrajine už mnoho rokov, to všetko by bolo nesmierne ťažké alebo dokonca nemožné bez finančnej podpory od provincií, kláštorov bratov i sestier, farností, dominikánskych laických združení a toľkých jednotlivých ľudí dobrej vôle. Ďakujeme vám za to! Sme tiež vďační a oceňujeme angažovanosť sestier, bratov i laikov nášho Rádu v organizácii rôznorodej pomoci Ukrajine, a tiež odvahu v osobnej službe utečencom na hraničných priechodoch, staniciach a letiskách a v cestách s humanitárnou pomocou do krajiny zasiahnutej vojnou. Nemôžeme vynechať ani množstvo veľmi dôležitých kazateľských a modlitebných iniciatív, pôsobenie v médiách, pútí, stretnutí a konferencií organizovaných v dominikánskych školách a na univerzitách, koncertov, výstav a umeleckých vystúpení spojených so situáciou na Ukrajine.

Keď prežívame toto smutné výročie, nezabúdame ani na naše sestry a bratov trpiacich kvôli vojnám, ozbrojeným konfliktom a živelným pohromám v iných častiach sveta. Sme s vami a chceme zdieľať aj vašu bolesť.

Sme vďační milosrdnému Bohu za každého z vás a pokorne prosíme za neustálu modlitbu za Ukrajinu!

Vaši bratia vo Svätom Otcovi Dominikovi

Łukasz Wiśniewski OP, provinciál Poľskej dominikánskej provincie

Jarosław Krawiec OP, vikár vikariátu Ukrajiny

Varšava a Kyjev, 23. februára 2023

Obrázok: pixabay.com